Diasflex

Et nytt, svært fleksibelt skiltsystem Vi produserer nå vårt nye produkt, DiasFlex. Dette er et skilt på aluminiumsplate med transparent akryl topp-plate. Topp-platen og grunnplaten henger sammen med magneter og det er derfor gjort i en håndvending å skifte ut teksten på skiltet. For å lage tekst til skiltet kan man helt enkelt skrive ut en ny tekst med en vanlig skriver og et vanlig papir. Ønsker man å få frem metallfargen i skiltet skriver man ut på et transparent ark. Dette gir en helt ny fleksibilitet i skilt, og egner seg svært godt i for eksempel kontormiljøer. DiasFlex er et kvalitetsskilt som er produsert for lang holdbarhet og et profesjonelt visuelt inntrykk. Skiltene produseres i varierende størrelser og kan leveres i modeller for dørmontering, veggmontering eller en egen skrivebordsmodell med fot.

Vi produserer også taktile skilt og braille til skiltsystemer som f.eks. Alugraf og Vista.

Et taktilt skilt dekker ditt behov for universell utforming

Alle kan lese taktile skilt – både seende og synshemmede. Vi kan lage informasjonstavler, dørskilt, piktogramskilt, situasjonsplaner og tilsvarende som dekker behovet for godt design og visuell kommunikasjon samtidig som du oppfyller lovverkets krav i forhold til universell utforming.