Stålskilt

Lasergraverte stålskilt leverer vi i mange størrelser og til forskjellige formål. Det mest vanlige er «tagskilt». Vi har et stort uvalg størrelser på lager. Stålskiltene er skåret ut med laser. Det gjør at de har pene kanter og avrundede hjørner uten stuking eller skarpe kanter. Vi dypgraverer også i stålskilt. Er kravet ditt at det skal være gravert ned i materialet, så leverer vi mekanisk graverte stålskilt. Vi skaffer skilt i syrefast stål etter dine spesifikasjoner.

Vi produserer også taktile skilt og braille til skiltsystemer som f.eks. Alugraf og Vista.

Et taktilt skilt dekker ditt behov for universell utforming

Alle kan lese taktile skilt – både seende og synshemmede. Vi kan lage informasjonstavler, dørskilt, piktogramskilt, situasjonsplaner og tilsvarende som dekker behovet for godt design og visuell kommunikasjon samtidig som du oppfyller lovverkets krav i forhold til universell utforming.