Taktile skilt og skilt med punktskrift

Taktile skilt er en samlebetegnelse på skilt som er spesielt velegnet i forhold til synshemmede.

Teknikken går ut på at informasjonen på skiltet er opphevet. Det gjør det lettere for synshemmede å oppfatte informasjonen på skiltet ved å kjenne på skiltet. Det er et stort utvalg av fargekombinasjoner tilgjengelig når det gjelder taktile skilt og skilt med blindeskrift.

I tillegg til uthevet skrift eller symboler kan vi sette på punktskrift (blindeskrift) der vi bruker punktskrift i henhold til den norske normen. Punkskriften settes i utgangspunktet med stålkuler. Dette fordi det viser seg å være den best lesbare formen for punktskrift.

Vi produserer også taktile skilt og braille til skiltsystemer som f.eks. Alugraf og Vista.

Vi leverer bla. ett egenutviklet produkt for etasjemerking på håndløpere i trapper. Dette produktet er vi skikkelig stolt av. Disse blir produsert i et tilpasningsdyktig materiale og kan dermed monteres på både buede og flate overflater. Symboler og tekst er printet med gode sort-hvitt kontraster, og er beskyttet av en tykk foliering som gjør skiltene utrolig holdbare.

Et taktilt skilt dekker ditt behov for universell utforming

Alle kan lese taktile skilt – både seende og synshemmede. Vi kan lage informasjonstavler, dørskilt, piktogramskilt, situasjonsplaner og tilsvarende som dekker behovet for godt design og visuell kommunikasjon samtidig som du oppfyller lovverkets krav i forhold til universell utforming.