Vi har en moderne maskinpark som løser utfordringer innenfor mekanisk graverte produkter. Med lang erfaring i produksjon av mimikk, mekanikk, preger og prototyper i aluminium, er dette også jobber vi utfører. Som en underleverandør til el-skap byggere, komponent byggere til forsvaret, og industrien, leverer vi panel, bokser, preger og jigger, etter svert høye krav fra kunden.