Referanser

Teknikken går ut på at informasjonen på skiltet er opphevet. Det gjør det lettere for synshemmede å oppfatte informasjonen på skiltet ved å kjenne på skiltet. Det er et stort utvalg av fargekombinasjoner tilgjengelig når det gjelder taktile skilt og skilt med blindeskrift.

I tillegg til uthevet skrift eller symboler kan vi sette på punktskrift (blindeskrift) der vi bruker punktskrift i henhold til den norske normen. Punkskriften settes i utgangspunktet med stålkuler. Dette fordi det viser seg å være den best lesbare formen for punktskrift.