Plastskilt

Gravering av plastskilt i et stort utvalg av kvaliteter, farger og fargekombinasjoner er vår styrke. Plastskilt til elektrobransjen for merking i skap og på komponenter leverer vi mye av. De kan graveres mekanisk eller med laser. Baksidegravering i plastlaminat beregnet for dette gjør at vi kan legge i flere forskjellige farger i samme skilt. Ofte er det skilt i serier det er etterspørsel etter, her kan vi produsere store antall skilt på kort tid. Det er ingen problemer å legge inn firmalogoen din på hvert enkelt skilt.

Vi produserer også taktile skilt og braille til skiltsystemer som f.eks. Alugraf og Vista.

Et taktilt skilt dekker ditt behov for universell utforming

Alle kan lese taktile skilt – både seende og synshemmede. Vi kan lage informasjonstavler, dørskilt, piktogramskilt, situasjonsplaner og tilsvarende som dekker behovet for godt design og visuell kommunikasjon samtidig som du oppfyller lovverkets krav i forhold til universell utforming.