Stolpeskilt

Vi er produsent av stolpe-/masteskilt til lav-/høyspent, årstallskilt for inspeksjon og råtekontroll, skapskilt samt mange andre typer skilt. Skiltene produseres i sjøvannsbestandig aluminium, sorteloksert med mekanisk gravert tekst. Norges ledende produsent av stolpeskilt Med over en million produserte stolpeskilt er Skiltgravering AS Norges ledende produsent for merking av energinett. Blant våre største oppdragsgivere er Hafslund Nett, Fortum, Fredrikstad Energi, Energi 1, Hurum/Røyken Energi, Lier Energi, Norlandsnett, Nedre Eiker Energi, Uvdal Kraftlag og Vesttelemark Energi. Vi leverer skiltene i nummerrekkefølge, mindre forpakninger komplett med aluminiumsspiker.

Vi produserer også taktile skilt og braille til skiltsystemer som f.eks. Alugraf og Vista.

Et taktilt skilt dekker ditt behov for universell utforming

Alle kan lese taktile skilt – både seende og synshemmede. Vi kan lage informasjonstavler, dørskilt, piktogramskilt, situasjonsplaner og tilsvarende som dekker behovet for godt design og visuell kommunikasjon samtidig som du oppfyller lovverkets krav i forhold til universell utforming.